תגבור במוקד "השיבם" עקב מצב הביטחוני

תגבור במוקד "השיבם" עקב מצב הביטחוני