תגבור במוקד "השיבם" לעזרה ראשונה נפשית לאור הפיגוע בבני ברק!

תגבור במוקד "השיבם" לעזרה ראשונה נפשית לאור הפיגוע בבני ברק!