שיא של עומס במוקד "השיבם" לעזרה ראשונה נפשית במגזר החרדי והדתי מבית עמותת הביננו אחרי אירוע הטרור בבני ברק

שיא של עומס במוקד "השיבם" לעזרה ראשונה נפשית במגזר החרדי והדתי מבית עמותת הביננו אחרי אירוע הטרור בבני ברק