ערב עיון לעזרה ראשונה נפשית במוקד "השיבם"

ערב עיון לעזרה ראשונה נפשית במוקד "השיבם"

ערב עיון לעזרה ראשונה נפשית במוקד "השיבם"- המוקד המוביל בציבור החרדי והדתי