לקראת השנה החדשה – ברכה לצוות השיבם

לקראת השנה החדשה – ברכה לצוות השיבם