בעקבות עליה של פליטים; מתגייסים לעזרה במצב חירום

בעקבות עליה של פליטים; מתגייסים לעזרה במצב חירום