הילד שלכם מתקשה בקריאה? לא מדבר טוב? מתקשה בלימודים?

האם ידעתם שאתם זכאים לקצבה מטעם הביטוח הלאומי, ישנו חוזר מנכ"ל לא כל כך ידוע, שמזכה את הילדים המתקשים בקשיים אלו בקצבה שיכול מאד לעזור להורים המשקעים הרבה כוחות וכספים בילדים אלו, בשורות הבאות נצטט את ה'חוזר' יחד עם הסברים על אפשרות לקבל קצבה לקשיים אלו.

מהו קשיי שפה?

קשיים בשפה ודיבור הם קשיים התפתחותיים אשר ניתן לראות בשנים הראשונות, ילד יאובחן כבעל לקות שפה אם הוא מתקשה ברכישת שפה עד כדי יצירת פער גדול מהצפוי לגילו, ואם נשלל קיומן של לקויות התפתחותיות אחרות במקרים רבים ילדים בעלי לקות שפה מתקשים לרכוש את יכולת הקריאה לאחר שהתגברו על הקשיים בשפה הדבורה. לכן, יש המשייכים ללקות השפה גם שאר לקויות הלימודיות.

כמו כן רבים מהילדים המתקשים בשטף הקריאה, מאובחנים על ידי קלינאיות תקשורת עם קשיים בשליפה ושפה, (להסבר המורחב והבנת ההשפעה של קשיים שפה על יכולות קריאה תרדו לסוף העמוד)

לדברי הביטוח הלאומי גמלת ילד נכה מוענקת למשפחתו של ילד בשל העומס הטיפולי הנגרם להוריו עקב מחלתו ובכדי להקל על ההתמודדות עם המחלה וגידול הילד. הגמלה מבוססת על הערכת העומס הטיפולי הנובע מהמחלה ולאו דווקא מהמחלה תעצמה.

סימנים אפשריים לקשיי שפה ודיבור:

לקות שפה יכולה לבוא לידי ביטוי באחת או יותר מהדרכים הבאות:

1 .רכישה איטית וקשה של השפה, הופעה מאוחרת של אבני דרך בהתפתחות השפתית.

2 .קושי במודעות פונולוגית – היכולת לפרק מילה לצליליה קטנים.

3 .צלילי דיבור לא בשלים – קושי בהפקת צלילים נכונים של מילים. שיבושי ההיגוי גורמים לקושי להבין את הילד. אפיון זה תקף לגבי ילדים מעל גיל שלוש מכיוון שמובנות הדיבור בגיל זה מגיעה בדרך כלל ל-%80 ,והיא ממשיכה להשתפר ומגיעה בגיל ארבע ל- %90.

4 .אוצר מילים מצומצם, וקושי בלמידת מילים חדשות.

5 .צמצום במלל – שימוש במשפטים קצרים ופשוטים.

6 .קושי בהעברת מסר מילולי, בניסוח הסברים מילוליים ובניהול שיחה.

7 .קושי בהתאמת הדברים שנאמרים להקשר התקשורתי ולמטרה התקשורתית.

8 .קושי בהבנה – ילד לקוי-שפה יבין שאלות והוראות פשוטות (למשל: מה אמא עושה?) אך יתקשה בהבנת שאלות והוראות מורכבות (למשל: למה לא לובשים מגפים בקיץ?)

9 .שיבושים תחביריים, כגון: שימוש במבעים לא שלמים, קושי ברכישת מבנה של משפטים פשוטים, מחוברים, ומורכבים, השמטת מילות יחס ומילות קישור.

10 .טעויות מורפולוגיות: בהתאמת מין ומספר בשמות, בהטיית פעלים, ובהתאמי מין גוף ומספר.

11 .הנמכה בזיכרון המילולי לטווח קצר ובזיכרון העבודה.

12 .קשיי שליפה.

ליקויים ספציפיים בשפה:

אפרקסיה של הילדות– קושי של האזורים האחראים על הפקת השפה במוח לתכנן באופן מדויק את רצף הדיבור. המוח מתקשה לשלוח את הפקודות המתאימות אשר יניעו את אברי ההיגוי(שפתיים, לחיים, לשון, חך, מיתרי הקול) באופן מתואם ומדויק.

קשיי שליפה – שימוש במילות פקק כמו "זה" "אז" וחזרה על מילה שנאמרה כמה פעמים. לילד עם קשיי שליפה לא בהכרח יש חוסר בידע הסמנטי שלו (באוצר מילים), אלא הקושי בשליפת המילה ובאיתורה.

מסמכים להגשה בעת הגשת המסמכים:

מי שרשאי לבצע הערכה של תפקודי השפה והדיבור הוא: קלינאי/ת תקשורת.

לצורך קבלת החלטה בתביעה יש להקפיד על קיום המסמכים הבאים:

  1. דו"ח עדכני של קלינאית תקשורת, נדרש דו"ח מלא שנעשה ב- 3 החודשים שקדמו להגשת התביעה לילדים עד גיל 7 ,או 6 חודשים בילדים מעל גיל 7.
  2. מכתב עדכני מרופא נוירולוג/ התפתחות הילד.
  3. אבחון פסיכולוגי (אם נעשה).
  4. דו"ח עדכני מהמסגרת החינוכית.

אופן קביעת הזכאות לגמלה:

קביעת הזכאות תעשה לאחר שיתקבל דו"ח מפורט ועדכני של קלינאית תקשורת כולל סימון הסעיף המתאים בטבלה המצורפת.

א. לצורך החלטה חשובים כל המסמכים הרשומים מעלה .

ב. הרופא יחשב את הציון כסכום הניקוד שהתקבל בכל אחד מהסעיפים הרשומים בטבלה.

ג. הטבלה בנויה באופן בו העדר מיומנות שפתית מינימלית בכל אחד מהסעיפים (הבנה, הבעה, מובנות הדיבור), יחסית לגיל הילד, יזכה בגמלה, גם אם לילד אין ליקוי בסעיפים האחרים.

ד. הניקוד המזכה בגמלה עבור "סיוע בתקשורת" הינו 4 נקודות

ה. ניתן לקבוע זכאות בוועדה ללא נוכחות הילד, כאשר המסמכים מצביעים על ליקוי ברור. בכל המצבים רשאי הרופא המנתב להזמין את הילד לוועדה בנוכחות, על מנת לגבש החלטה.

ו. ילדים המאובחנים עם ממחלה/תסמונת/הפרעה אחרת המזכה בגמלה, שבמסגרתה יש גם ליקוי שפתי,(כגון ASD ,תסמונת דאון, עיכוב התפתחותי עם DQ מתחת ל-62 ,כאשר חלק מהסעיפים לפיהם חושב ה- DQ ,הם סעיפים עבור שפה) – לא יקבל זכאות נפרדת עבור ליקוי זה.

ז. משך הזכאות: שלוש שנים ,ניתן לקבוע זכאות רטרואקטיבית עד שנה לפני הגשת התביעה , כמקובל.

סכום הזכאות הוא:  קצבה בשיעור 50%, בסך 1,527 ש"ח .

 

הערכת תפקודי שפה ודיבור עבור קלינאיות תקשורת והנחיות לקלינאית התקשורת:

הטופס המצורף (ב.ל 3506) כולל סעיפים המתייחסים לתחומים שונים של השפה והדיבור (הבנת שפה דבורה, הבעת שפה ומובנות הדיבור). בכל תחום מפורטים היגדים המתארים את רמת התפקוד של הילד. הדו"ח אמור לשקף את תפקודו של הילד בתחומי השפה והדיבור השונים, ולכן לצורך מילויו נדרשת היכרות מעמיקה עם הילד. מילוי הטופס ייעשה על סמך אבחון המבוסס על כלים מתוקננים ככל שמתאימים ועל תצפית מובנית. בנוסף, יש לאסוף מידע על תפקודו של הילד מההורים, מהמטפלים ומהמסגרת החינוכית. בכל אחד מהתחומים (סעיפים) יש לבחור היגד אחד בלבד, המתאר באופן התואם ביותר לתפקודו. הניקוד שיקבל הילד בכל היגד יהיה בהתאם לטווח הגיל בו הוא מצוי. לסעיף הבנת השפה הדבורה- יש להתייחס להבנת המסר השפתי ללא תלות ברמזים חוץ לשוניים. הציון הכללי מורכב מסך כל הנקודות שנצברו בכל התחומים.

למה קשיים שפה גורמים לקשיים בקריאה?

אחד מגורמים לקשיים בקריאה זה הגורם בערוץ האודיטורי־השמיעתי, שנראה לכאורה לא כ"כ קשור ממש לקריאה, אך במציאות הוא מרכיב של הקריאה לא פחות מהערוץ החזותי!
כשאנו רואים אות', אנו רואים סמל גרפי, (איור) ותו לא. וכיצד אנו יודעים על פי ראיה זו, להגות עם מיתרי הקול את הצליל הנכון השייך לאות זו? התשובה היא, כי במוחנו מאוחסנים במקום מיוחד צלילים והגאים, ושם נמצאים הצלילים של כל האותיות וכל הנקודות וחיבורם, ובמקום אחר במוחנו מאוחסנים כל הצורות של האותיות והנקודות וחיבורן.
כשאנו רואים צורת אות א', המוח מיד מחבר (באלפית השניה) אל ציור זה את הצליל המיוחד שלו, ואת הצליל של הניקוד הנתון. אבל כשהמודעות הפונולוגית לא במיטבה או כשיש קשיי שיום, יקשה על הזכרון לחבר במהירות המספקת את הצליל הנכון אל הסמל הגרפי שראה, ובינתיים העיניים רצות הלאה על הדף.

ולכן קשיים בשיום ושליפה או במודעות הפונולוגית יכול לחבל בתהליך ובקצב של הקריאה, במקרה שילדכם מתקשים בקשיים אלו מומלץ לפנות לטיפול שפתי אצל קלינאית תקשורת או מורות שפה וכן הוראה מתקנת בהתמחות בתחומים אלו.)

הרשמה לסדנא

ההרשמה נסגרה

לפרטים על סדנאות נוספות ניתן להירשם בניוזליטר ונעדכן לקראת הסדנא החדשה

הרשמה למוקדנים ומוקדניות

הרשמה לגברים

הרשמה לנשים

לידיעתכם הסדנא כבר התקיימה
ניתן לעקוב כאן באתר לגבי סדנא נוספת לנשים